2014. május 10., szombat

Benny Jackson – Méhes Károly: Többdimenziós meseAmióta Kitkat a Dimenziógyárban dolgozott, kétségtelen, hogy megváltozott a világhoz való hozzáállása. Ő maga hirdette, akár egy nagy gondolkodó, hogy minden másképp van: például ha a szomszédos üres telek sarkában lévő gödörből nézünk körül, az egészen más, mint ha az iskolaablakon tekintgetünk ki. Az élet bonyolultságát pedig elképesztően szövevényes labirintusrendszerrel ábrázolta.
Ez a változás érvényessé vált a mesékre is. Kitkat kijelentette, ha egyszer egy mesében bármi avagy minden megtörténhet, hát rajta, történjék.
– Olyan mesét gyártsunk – rendelkezett egy nap –, amiben szerepel az
Elvarázsolt Béka meg…
Itt gondolkozóba esett, elvégre valamit valamivel megfelelő módon összepárosítani, nos, tán a legnehezebb tudomány a világon.
– Piroska? – tettem fel a kérdést.
De csak a fejét rázta.
– Micimackó?
Most már összevont szemöldökkel nézett rám, ujját a szája elé tette.
– Pszt!
Hát vártam.
Aztán kibökte.
– A Madárijesztő.
Benny Jackson, perui művész illusztrációja
– Óóó! – kiáltottam fel meglepetten.
– Most mit ózol? Nem jó?
– De, de, pompás!
– Szóval – jelentette ki – ők találkoznak és csinálnak valamit.
Megértettem, hogy a feladat, mindez miként essen meg, rám hárul. De ha mese,
akkor nincs mese, cselekedni kell, azaz mesélni.

– Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy Gonosz Varázsló, aki mindenféle alakot öltött, ha gonoszul akart varázsolni. Történt, hogy egy szép napon, a nyár kellős közepén Madárijesztő képében indult útnak. Ráadásul nem is vágott gonosz képet, inkább kedveset, és ettől volt igazán gonosz.
– És mikor jön a Dimenzionátor? – vetette közbe e pontnál Kitkat.
– Ja, ebben a mesében is legyen Dimenzionátor? – csodálkoztam el.
– Persze! Az fantasztikussá tudja tenni a mesét! – jelentette ki.
– Jó, de ezt a részt te meséld, mert én nem értek hozzá.
– Oké! – egyezett bele, és rögvest folytatta is az eddigieket. – A Dimenzionátorban egyik dimenzióból simán át tudsz sétálni a másikba, mint ahogy ez a Gonosz Varázsló is. Csak ismerni kell a kódot. Tudod, mi a kód?
– Honnan tudnám?
– Neked elárulom.  – Nagy levegőt vett: – X581yasg888#vgg0021rto##K154zgű – szavalta Kitkat, láthatólag úgy, mint aki fejátültetés közben is tudná, ha arról lenne szó. Aztán okítólag folytatta: – Szóval itt van minden, amivel uralkodni lehet a világon. Ide érkeznek a Luising-­hullámok, a Resering-­hullámok és az Alange-­áramlat.
– Tessék?
– Most ne szólj közbe! – intett le Kitkat. – Ezeket természetesen jó dolgokra is lehet használni, csak ha a Gonosz Varázsló kezébe kerülnek, az eléggé nagy baj. Mert ha, mondjuk, valakit belöknek a Csigavonalas Térbe, az sosem tud többé kikeveredni belőle, legalábbis egyedül nem. Hiszen az illető akár éhen is halhat, holott a Dimenzionátorban ott van az Embert Tápláló Spórázat, ahol ehet spórát.
– Spórát? – meresztettem nagyra a szememet.
– Igen, a spóra olyan készítmény, amiben minden benne van, amire a szervezetnek szüksége van. Egy spóra egy hétre való élelmet tartalmaz.
– Jó, jó – szakítottam most félbe. – De mi lesz a Madárijesztővel meg a Békával?
– Azt te mondd tovább – jött az utasítás.
Belefogtam hát:
– A Gonosz Varázsló, ezen a napon tehát Madárijesztőként, miután bekapta az arra a hétre való spóráját, elindult, hogy valami jókora gonoszságot hajtson végre. Az egyik dimenzióból a másikba átugrálva el is ért végre a tópartra. Körülnézett, nem jön-­e éppen az Alange-­áramlat…
– Az csak a Dimenzionátorban jöhet!
– Jó, akkor csak simán körülnézett, és meglátott egy Békát, aki egy kövön napozott. Több sem kellett neki: mivel végtelenül gonosz volt, de ezt leplezni akarta még, egy kis virágot kapott elő, és kedveskedő, madárijesztős hangon így szólt: Ó, te aranyos Béka! Nincs a kerek világon egyetlen barátom sem… Akarsz­-e a barátom lenni? A Béka megsajnálta a magányos Madárijesztőt, és beleegyezett, hogy szívesen lesz a barátja, amúgy sem akad egyéb dolga. Elfogadta hát a Varázsvirágot, amit a Madárijesztő (vagyis a Gonosz Varázsló) adott neki, és beleszagolt. Bár ne tette volna! Rögtön Délceg Herceggé változott, akinek korona csillogott a fején és kard feszült az oldalán. Most aztán egy csapásra vége lett a gondtalan sütkérezésnek. Egy Délceg Herceg nem henyélhet a kövön fekve, mert mindig akad valahol egy Királylány, akit meg kell menteni.
– Menjen el a ramhához! – kiáltott fel Kitkat, mint aki ismeri a tökéletes megoldást.
– Az meg mi?
– Egy különleges szerkezet. Héliumot kell belerakni és akkor megnő. Csodálatos toronyóra lesz belőle, amiben a világ legkisebb fogaskereke van, és ez irányítja a mindenséget.
– A Dimenzionátort is?
Itt Kitkat egy pillanatra elbizonytalanodott, de aztán bólintott.
– Azt is. Csak vigyázni kell, hogy a Madárijesztő vissza ne érjen idő előtt a
Dimenzionátorba a szemleolvasóért.
– Micsoda? – hüledeztem. – Nem akarod egy kicsit megint te továbbmesélni, Kitkat?
– A Dimenzionátorban nagyon sok veszélyes hely van – vette át a szót ismét Kitkat. – Laboratórium, fegyverraktárak és egy bunker is. Ott tárolják a szemleolvasót, amivel ki lehet olvasni bárkinek a tekintetéből, mit forgat a fejében.
– Értem – feleltem eléggé bizonytalanul.
– De most már te mondd, hogy mi történt! – jött az újabb utasítás.
– Az történt, hogy miközben a Délceg Herceggé változott Béka elindult, hogy minél előbb odaérjen a ramhához, hogy aztán a világ legkisebb fogaskerekén egyet igazítva mindent rendbe hozzon, a Gonosz Varázsló Madárijesztő képében iszkolt vissza a Dimenzionátorba. Élet­halál harc volt ez, érezték mind a ketten. Még szerencse, hogy a virág, amit a Madárijesztő odaadott megszagolni, megsajnálta a Délceg Herceget, és a leveleivel meg a szirmaival feltámasztotta a Luising­-hullámokat, amik mindennél gyorsabban a ramha elé röpítették hősünket.
– És legyőzték a Resering­-hullámokat, mert amúgy ők is mindig háborúban álltak egymással – szúrta közbe Kitkat.
– Pontosan! – helyeseltem, mintha egy mukkot is értettem volna az egészből. – Már csak az volt a kérdés, hogy a Délceg Herceg helyre tudja-­e állítani a világ menetét azzal az aprócska fogaskerékkel, mielőtt a Gonosz Varázsló előkapja a szemleolvasót.
Nagy levegőt vettem, majd folytattam:
– Igazából mázlija volt a Hercegnek, mivel a Madárijesztő alakba bújt Gonosz Varázslónál nagy felfordulás támadt, amíg nem volt otthon. Hű szolgáját, a Polipvirágot lefegyverezték a már korábban elvarázsolt mindenféle egyedek, a Marslakó Dinnye, a Pöttyös Bika és a Gördeszkás Zsiráf. Úgyhogy hiába volt a Dimenzionátorban az a sok fegyver és a Robbanó Tévé, a Gonosz Varázsló már semmit sem tehetett.
– Ez igaz? – meredt rám Kitkat.
– Hát persze – feleltem rejtélyes mosollyal. – Nem tudtad?
– És mi történt a ramhánál? – siklott át Kitkat cselesen a kérdésem fölött.
– Ott pontosan úgy zajlott minden, ahogy megjósoltad. A Délceg Herceg felmászott a toronyba, nem kérdezte, hány óra, csak a mutató­ és hüvelyk ujja közé fogva tekert egy pirinyót a legkisebb fogaskeréken. Helyre is állt rögvest a világ rendje: a Herceg visszaváltozott rendes, zöld Békává, sőt mi több, a torony egyik cellájában senyvedő, holtsápadt Királylány is újból Békalány lett. Úgyhogy ez volt az igazi ajándék, mert a Béka tüstént feleségül vette a Békalányt.
– A ramha csodákra képes, én megmondtam. Igazából földalatti labirintus köti össze a Dimenzionátorral, csak ez titok! – egészítette ki a mesét szakszerű magyarázatával Kitkat.
– De mi legyen a Gonosz Varázsló büntetése?
Ezen megint eltöprengett, majd felragyogott a képe:
– Tudom! Arra fogják kötelezni a többiek, hogy egy nyáron át tényleg Madárijesztőként teljesítsen szolgálatot. Egy kis időre beledobják az Alange­-áramlatba, és ezzel minden varázserejétől megfosztják. Aztán mehet a mezőre varjakat hessegetni!
– És utána sem lesz gonosz többé?
– Nem, mert a Délceg Hercegből visszaváltoztatott Béka megkapta a szemleolvasót, és ha a Madárijesztő netán újból valami gonoszságot forgatna a fejében, a Béka rögtön riadóztatja a Dimenzionátor lakóit.
Sűrűn bólogattam, mint aki ugyanerre gondolt.
– Különben is – tette még hozzá –, lehet, hogy hamarosan lesz egy új dimenzió.
– Még egy? – képedtem el. – Micsoda?
Erre csak megvonta a vállát:
– Az osztályunk.
Ezen viszont már nem nagyon csodálkoztam.
Elvégre Kitkat maga is egy külön dimenzió. Hát még egy egész osztály!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése