2015. szeptember 29., kedd

Kisfiúk, figyelem!

Kedves kisfiús anyukák, akiket a csemeték folyton újabb és újabb autós mesékért nyaggatnak: itt a megoldás! Nagy Anikó Johanna megajándékozott bennünket Misivel, a sárga kisautóval. Az illusztrációt Molnár Olgi készítette.


Illusztráció: Molnár Olgi


Misi, a kisautó sárga volt, akár csak egy érett citrom. Kövér, fekete
gumikerekeken gurult, ezüstszínű lökhárítói tükörként fénylettek, a lámpái két
hatalmas, kíváncsi szemre hasonlítottak. Az ülései pedig olyan zöldek és
selymesek voltak, mint a friss moha a patakparti köveken.


            Egy udvaron éldegélt, egy
tekintélyes markoló, egy izgága villástargonca és egy rettentően erős traktor
társaságában. Ott lakott még Briós, a rojtos bundájú komondor, és Kefir, a
vörösbarna, hosszúbajszú macska is.


            Egy szép, kora őszi napon testes
idegen férfi érkezett az udvarba. Misi gazdája, Egon nyájasan fogadta, és
készségesen körbevezette. Közben büszkélkedett az erős traktorral, az ügyes
markolóval, a pörgő-forgó targoncával, majd legvégül megállt Misi mellett és
így szólt az idegenhez:
          

            − Hát ez lenne az, kedves uram, ez a
kis sárga itt. Megszabadulnék már tőle. Azt tervezem, veszek egy újat. Egy
gyorsabbat, erősebbet, modernebbet. Tessék, próbálja csak ki nyugodtan, ennyi
pénzért jobbat nem talál, nekem elhiheti –, azzal az idegen kezébe nyomta a
kisautó slusszkulcsát, és előzékenyen kinyitotta neki az ajtót is. Kedves uram behuppant a mohazöld ülésbe
és beindította a motort.


            − Egészen kedvemre való hangja van
neki! – hümmögött elégedetten. – Mennék vele egy kört itt az udvaron – és már
indult is.            − Misi, éles eszű kisautó lévén,
gyorsan felmérte a helyzetet. Őt bizony most el akarják adni. Csakhogy el sem
tudta képzelni, hogy máshol éljen, mint ezen a tágas udvaron, a megszokott
társai között. Hogy más ember legyen a tulajdonosa, mint Egon. Ráadásul ez a
testes ismeretlen sem volt neki szimpatikus.


            − Azt már nem! – gondolta Misi
magában. – Ha itt nem lakhatok tovább, akkor inkább világgá megyek, méghozzá
most azonnal!


            Nem is habozott, fogta magát,
kitárta az ajtaját, vett egy jobbkanyart, és egy jól irányzott lökéssel
kipenderítette az ülésről kedves uramat
az udvar porába. Aztán becsapta az ajtót, dudált egyet-kettőt Egonnak, már csak
az együtt töltött szép esztendők emlékére is, és úgy viharzott ki az udvarból,
mint egy megvadult kiscsikó az istállóból.


            Száguldott a mi Misink, ahogy csak a
motorja bírta. Igaz, azt nem tudta, hová rohan olyan sietve, de nagy volt benne
az elszántság, az már bizonyos. Gurult, gurult, hegyen-völgyön, aszfalton és
betonon, falvakon és városokon keresztül. Lassanként aztán lecsillapodott.
Rákanyarodott egy csöndes, erdei földútra, azon
poroszkált tovább komótosan.


Közben besötétedett, az erdő elcsendesedett. Misi fáradt volt már az
egész napos hajcihő után, keresett hát egy nyugodt helyet az erdő mélyén, ahol
eltölthetné az éjszakát.


Behúzódott két
égig érő tölgyfa közé, eloltotta a lámpáit, feltekerte az ablakait, alaposan
bezárta az ajtókat is.


            De nehogy azt gondoljátok, hogy el
tudott aludni! Csak gondolkodott, tépelődött, sehogyan sem bírt megnyugodni.
Már-már úgy érezte, nem volt jó ötlet csak úgy elviharzani otthonról. Mi lesz
most ővele itt a messzi rengetegben? Azt sem tudta, hol van, hogyan is került
ide. Egyre jobban elkeseredett. Meg aztán, tudjátok ti is, hogy van az, a sötét
éjszaka egy hatalmas erdő mélyén nem éppen megnyugtató. Ráadásul Misi még sosem
járt egyedül sehol. Vagy Egon volt vele a vezetőülésben, vagy otthon álldogált
az udvarban, ahol körbevették a barátai. Most aztán se Egon, se Briós, se
Kefir, és se markoló autó, se villástargonca, se traktor.


            − Haza akarok menni… − szipogta Misi
halkan a sötétségnek, és az egyik fényszórójából egy óriási könnycsepp gurult
le a földre. – Miért is indultam útnak? Miért nem kértem meg inkább Egont, hogy
ne adjon el kedves uramnak? Miért is
nem fértem a karosszériámba? – és már zokogott is keservesen, hogy csak úgy
zörögtek a lökhárítói a rázkódástól.


            Egyszerre mocorgás hallatszott az
egyik tölgyfa tövében. Misi abbahagyta a hüppögést, és feszülten figyelt. A
szöszmötölés egyre erősebb lett, aztán lassan előbukkant valaki. Misi ijedtében
legszívesebben elszáguldott volna, de a rémülettől a földbe gyökereztek a
kerekei, így most csak meredten bámult az idegenre. Vagyis csak a sötét
körvonalaira, mert egyebet nem látott belőle.


            − Mit hisztizel itt? – szidta le az
ijesztő, sötét folt. − Az egész környéket fel akarod ébreszteni? Nem volt elég,
hogy idepöfögtél a mi nyugodt erdőnk legszebb tölgyfái közé, még aludni sem
hagysz bennünket? Mondd csak!Mit képzelsz te magadról?


            − Na, Mihály, most légy okos! – biztatta
magát Misi erősen. Mivel semmi meggyőzőbb nem jutott az eszébe, nagy sokára így
szólt:


            − Bocsánat, nem akartalak
felébreszteni. Csak azért sírtam, mert félek.


− Félsz? Hogyhogy
félsz? Mégis mitől, barátocskám? A fűszálaktól, a faágaktól, vagy talán a
bogaraktól a földön? Vagy a csillagoktól az égen? – és a valaki gunyorosan
felnevetett.


            Misi elgondolkodott. Valójában nem
is tudta, mitől fél.


            − Csak úgy félek és kész! – mondta
végül dacosan. – Semmi közöd hozzá, mitől félek! Talán te sosem féltél még
semmitől?


            Az idegen csendben maradt egy pár
pillanatig, aztán kicsit barátságosabb hangon újra megszólalt:


            − Jó, igazad van. Félj csak, ha jól
esik, nem bánom. De csak csendesen. Majd reggel megbeszéljük, hogyan juthatnál
haza. Jó éjszakát! − azzal eltűnt a fa tövében.


            − Jó éjszakát! – mondta Misi halkan, és örült, hogy még sincs teljesen egyedül,
Aztán lassanként mély álomba merült.
Kisfiúk, figyelem!

Kedves kisfiús anyukák, akiket a csemeték folyton újabb és újabb autós mesékért nyaggatnak: itt a megoldás! Nagy Anikó Johanna megajándékozott bennünket Misivel, a sárga kisautóval. Az illusztrációt Molnár Olgi készítette.

Illusztráció: Molnár Olgi

Misi, a kisautó sárga volt, akár csak egy érett citrom. Kövér, fekete gumikerekeken gurult, ezüstszínű lökhárítói tükörként fénylettek, a lámpái két hatalmas, kíváncsi szemre hasonlítottak. Az ülései pedig olyan zöldek és selymesek voltak, mint a friss moha a patakparti köveken.
            Egy udvaron éldegélt, egy tekintélyes markoló, egy izgága villástargonca és egy rettentően erős traktor társaságában. Ott lakott még Briós, a rojtos bundájú komondor, és Kefir, a vörösbarna, hosszúbajszú macska is.
            Egy szép, kora őszi napon testes idegen férfi érkezett az udvarba. Misi gazdája, Egon nyájasan fogadta, és készségesen körbevezette. Közben büszkélkedett az erős traktorral, az ügyes markolóval, a pörgő-forgó targoncával, majd legvégül megállt Misi mellett és így szólt az idegenhez:          
            − Hát ez lenne az, kedves uram, ez a kis sárga itt. Megszabadulnék már tőle. Azt tervezem, veszek egy újat. Egy gyorsabbat, erősebbet, modernebbet. Tessék, próbálja csak ki nyugodtan, ennyi pénzért jobbat nem talál, nekem elhiheti –, azzal az idegen kezébe nyomta a kisautó slusszkulcsát, és előzékenyen kinyitotta neki az ajtót is. Kedves uram behuppant a mohazöld ülésbe és beindította a motort.

2015. szeptember 27., vasárnap

Vasárnapi áhitat

Csodaszép könyvnek ígérkezik Georg Bydlinski: Mindig a közeledben című könyve, amelyet magyarul a Bencés Kiadó jelentet meg idén ősszel. A könyvben versimák olvashatók Miklya-Luzsányi Eszter és Miklya Zsolt fordításában. Az illusztrációkat Carola Holland készítette.
Illusztráció: Carola Holland


Éjszaka, nyitott ablaknálNem láthatom, de sejtem, érzem:


őz álldogál az erdőszélen.


Ágak közt madarak pihennek,


a szentjánosok ünnepelnek


nyáréji rétemen.

Kövek lehűlnek, nehezülnek,


az éjszaka nem olyan fülledt.


A Hold az égi óceánból


világítótoronyként lángol.

Sok nyári éjszakám, szeretném,


hogy ilyen szép legyen.


Ima egy vonatúton

1


Hó borítja a tájat.


A háztetők puha kalapok.


Gyerekek szánkókon lovagolnak.

A hegyek teli csillogó hófénnyel,


a fák fésületlen ágakkal,


a kutak téli álommal…

Mások újságot olvasnak,


én a tájat olvasom.

2


A nap árnyékot vet,


s én neveket adok


az alakoknak, amik


megszületnek a fülkefalon.

3


Köszönöm, Atyám,


hogy örömöt


ültetsz a szívembe.

Az öröm


repkedő


virágszirom.
Kutatónap

Vannak napok, mikor


szívesen kutatok


a régi cuccaim közt.

Legókat keresek


a nagy kartondobozból,


kék, sárga, zöld színűt.

Építek belőlük


egy fantázialényt,


a neve: Líbel-lábal.

Aztán lapozgatok


a képeskönyveimben,


rajzokat olvasok.

Olyan jó így nekem.


Az idő mintha állna.


És örülök, csak úgy.

Vannak napok, mikor


szívesen átkutatom


minden fiókomat.

Találok dolgokat,


amiket elveszettnek


hittem, régóta már.

Köszönöm, Istenem,


a meglepetéseket,


a kutatónapot.


Séta közben

Eltelt egy óra, ugye könnyen?


Mi mindent leltél séta közben?

Cseresznyeág rajzolta árnyék,


zászlórúd, nyikorogva áll rég,


két sárga lepke szélforog,


pék kínál kenyérillatot,


folyó tükréből Nap kacsint,


autóbuszból valaki int,


kutyaugatást hoz a szellő –


találkozást a bárányfelhő.Vasárnapi áhitat

Csodaszép könyvnek ígérkezik Georg Bydlinski: Mindig a közeledben című könyve, amelyet magyarul a Bencés Kiadó jelentet meg idén ősszel. A könyvben versimák olvashatók Miklya-Luzsányi Eszter és Miklya Zsolt fordításában. Az illusztrációkat Carola Holland készítette.


Illusztráció: Carola Holland


Éjszaka, nyitott ablaknál

Nem láthatom, de sejtem, érzem:
őz álldogál az erdőszélen.
Ágak közt madarak pihennek,
a szentjánosok ünnepelnek
nyáréji rétemen.

Kövek lehűlnek, nehezülnek,
az éjszaka nem olyan fülledt.
A Hold az égi óceánból
világítótoronyként lángol.

Sok nyári éjszakám, szeretném,
hogy ilyen szép legyen.

2015. szeptember 22., kedd

Kell pár zsenisejt...

Mindig ez a Méhes Károly! Már megint készül valamire! Valami mesére. Eláruljuk a címét, és ez legyen is elég: Lézer és a csodazsenik. No és még egy kulisszatitok: a történet ötletadója nem más, mint Méhes Katalin. Az illusztrációt Horváth Ildi készítette. 
Illusztráció: Horváth Ildi
Szemölcs City olyan volt, mint akik benne éltek. A sötét,
vedlett utcákon üres hamburgeres zacskókat és zörgő kólás dobozokat görgetett a
szél. Egy-egy nyiszlett, mégis acsargó eb morgott az utcasarkokon az arra
járókra. Hatalmas, rozsdás páncélozott járművek dübörögtek el néha a kietlen
sugárutakon, irtóztató füstfelhőt eregetve.


Szemölcs Cityt igazság szerint
kihalófélben volt. Két fontos épületben zajlott az élet: Lézerék
főhadiszállásán, a Pokol Hotelban, és a Horrorlaborban, ahol Koponya
vezérletével zajlottak a kísérletek a nap huszonnégy órájában.


Lézer idegesen járt fel alá a
Pokol Hotel elnöki lakosztályában, míg Rozsdás Lakat folyamatosan Koponyát
hívta mobilon, vajon halad-e a zsenisejtek kitenyésztésével. Odaküldték
Tragacsot is, aki valaha költő volt, de miután egy dalnokversenyen az Anyám
kutyja című verset sajátjaként akarta elszavalni, elkergették. Bosszút forralt
az egész emberiség ellen, és boldogan segédkezett Koponyának, mert azt hitte,
ha belőle is zseni lesz, végre zseniális verseket szerezhet, és ezt fogják
tanulni a világ összes iskoláiban a 3. osztályosok. Addig is, hogy amúgy
meglévő tehetsége ne vesszen kárba, átkokat és áldásokat költött Lézerék
számára, mikor mire volt szükség. Mellesleg nemrégiben belekezdett egy,
körülbelül tizennyolcezer sorosra tervezett eposzba, amiben a Homo Gonosz
történetét óhajtotta feldolgozni, kezdve onnan, hogy megszületik az emberi
kiteljesedését elhozó Lézer.


A tanácskozás tehát Lézer,
Rozsdás Lakat, Büfé, az örökké éhes menzafelügyelő  és egy valahai futballbíró, Kátrány között
zajlott. Kátrány akkor bukott meg, amikor a Harci Lónak csapatát 94-0-re verte
a sokkal esélytelenebb Csúzli Akadémia, ám kiderült, hogy a csúzlisok egy
vadonatúj, huszonnégy karátos  aranysíppal
vesztegették meg Kátrányt, akinek gyengéje volt a nemesfém.


Most is iszonyú erővel fújt a
sípjába: trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!


− Mi a bánat van már? − rebbent
fel Lézer, akit teljesen lefoglaltak a gondolatai, miképp kaparintsa meg a
zsenisejtállományt, ami által a világ ura lehet.


− Bedobás! − kiáltotta Kátrány.


− Miféle bedobás? − rivallt rá
Rozsdás Lakat.


− Bedobok egy nagy ötletet! −
felelte széles vigyorral Kátrány.


− Mi a csudát?


− Rendeljünk pár óriáshambit! −
társult be Büfé az ötletelésbe.


− Menjél már, most zabáltál meg
egy fél vagon popcornt! − nézett Büfére lesújtóan Lézer. − Halljuk, Kátrány, mi
az a fenomenális ötlet, amit be akarsz dobni?


− Ha Koponya nem találja fel a
zsenisejteket a kémkedőcsőben, nem lesz más választás, hogy focinyelven
szóljak, mint a szöktetés.


− És hogy gondolod mégis?


− A Csodazsenik közül, legalább
az egyiket elraboljuk.


Büfé csatlakozott a tervhez:


− És vele együtt a kajáját is!


Kátrány belefújt a sípba.


− Elég! − kiáltotta Lézer. −
Megsüketülök ettől az örökös fütyüléstől.


− Nem jó ötlet, főnök? − hökkent
meg Kátrány. − A Leo gyerekre gondoltam. Imádja a focit.


− Mi a fenét imád rajta? Sok
bolond szalad a labda után, aztán, ha utolérték, megint elrúgják.


Kátrány szájából kiesett a síp.


− De főnök, ez ennél sokkal
bonyolultabb, hogy azt ne mondjam...


− Ne mondd! − morogta Rozsdás
Lakat, aki nem szerette, ha a beosztottai többet beszélnek, mint ő.


− Hagyjad, hadd dadogja már el −
intette le a helyettesét Lézer. − Hogyan rabolod el a kiscsávót?


− Hát... odamegyek...


− Még szép, hogy nem maradsz itt!
− mordult közbe mégis Rozsdás Lakat.


− Szóval... odamegyek...


− És eszel egy nagy adag sült
krumplit kepácssal!


− Kecsap, te tökkelütött!


− Az mindegy, csak sok legyen!


− Beszélj már! −
türelmetlenkedett Lézer.


− Odamegyek...


− Már háromszor odamentél!


− És azt mondom neki, hogy a
Barcelonától jövök, és pont ilyen gyerek futballzsenikre vadászok, mint ő.


− És? Szerinted ezt beveszi? −
töprengett Lézer.


− Mért ne? Tudod, hogy van ez. A
legképtelenebb vágyaikra kell hatni. Ha valaki a Barcelonában akar focizni, és
csak álmodozik róla, azt kell neki mondani: gyere, öcskös, csak téged várnak a
Barcában. Aztán majd én jól idehozom! − kiáltotta Kátrány, és akkorát fújt a
sípba, hogy Lézer mindkét fülét be kellett fogja.


Rozsdás Lakat levette a
szemüvegét, és olyan erővel kezdte el rágni a szárát, mintha ott helyben el
akarná fogyasztani az egészet.


− Ez nem fog menni − ellenkezett.
− Ezek nem hülyegyerekek. Nem arról van szó, hogy ők a Csodazsenik? Majd pont
Kátrányról fogja elhinni, hogy a Barcelonától jött, mi?


− Elmegyek, veszek magamnak egy
vörös-kék csíkos mezt, meg a kölöknek is egy kisebbet, ami rajta van, hogy
Messi.


− Messzi még az ebédidő? − kapta
fel a fejét Büfé.


− Büfé számára extra gyorsan
szükség lenne a zsenisejtekre! − csattant fel Lézer. − Ej, hát ez a Koponya
semmire sem használható! Kap egy napot, különben lépnünk kell!


Erre Kátrány megint belefújt a
sípjába, amitől megremegtek a Pokol Hotel legelegánsabb lakosztályának falai.