2018. április 17., kedd

Fantázialények Jogainak Egyetemes NyilatkozataBevezető
Tekintettel arra, hogy a fantázialények minden egyes tagja tőle elidegeníthetetlen méltósággal és szabadsággal rendelkezik,
tekintettel arra, hogy ezek a szabadságjogok és kötelezettségek alkotják az igazság és a béke alapját Fantáziában,
tekintettel arra, hogy a fantázialények jogainak el nem ismerése és semmibevétele, valamint kötelezettségeik elhanyagolása mind a fantázialények, mind emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezethet,
a HNVEL közgyűlése konzultációra és társadalmi vitára bocsátja a Fantázialények Jogainak Egyetemes Nyilatkozatát, azt a közös eszményt, amelynek elérésére mindenkinek törekednie kellene Fantáziában és az ország határán kívül is.
1. cikk
Minden fantázialény szabadnak születik, egyenlő méltósága és joga van. A fantázialények ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek.
2. cikk
Egyik fantázialény sem különböztethető meg vagy szegregálható el fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, vagyonra, születésre vagy bármely más körülményre való tekintettel.
3. cikk
Minden fantázialénynek joga van a fantázialényhez méltó életre, a szabadságra és a személyi biztonságra.
4. cikk
A törvény előtt mindenki egyenlő, és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Egyetlen fantázialény sem bír kiváltságokkal, mert nincs különbség a fantázialények között sem a szerzőjük, sem születési körülmények, bőrük színe, alakjuk, nyelvük, beszéd- és gondolkodásmódjuk, vallásuk és hitük miatt.
5. cikk
Egyetlen fantázialény magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe sem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni.
6. cikk
Egyik fantázialény a másikon nem uralkodhat, akarata ellenére szolgájává nem teheti, nem kényszerítheti semmire, nem alázhatja meg, nem gúnyolhatja ki, sem lelki, sem fizikai terror alatt nem tarthatja.
7. cikk

Minden fantázialény szabadon elhagyhatja és választhatja meg hazát. Fantázia köteles befogadni minden fantázialényt. Közülük megkülönböztetett védelemre és kitüntetett figyelemre jogosultak azok, akiknek életük vagy biztonságuk veszélyben forgott szülőhazájukban  vagy üldöztetés érte őket szerzőjük, születési körülményeik, bőrszínük, alakjuk, vallásuk, gondolataik, vagy képzeleti tevékenységeik miatt.

8. cikk
A fantázialények szabadok cselekvésükben, mozgásukban, fejlődésükben, alakulásukban és alakváltásukban, és ezt mindaddig tilos korlátozni, míg azzal másokat nem veszélyeztetnek.
9. cikk
A gondolatok, vélemények, mesék, versek, történetek szabad megélése és közlése a fantázialények egyik legértékesebb joga, ennélfogva minden fantázialény szabadon szólhat, írhat, alkothat és álmodhat vagy énekelhet.
Minden fantázialénynek joga van a képzelet, gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja nemcsak a történetek és világok, hanem más fantázialények teremtését is.
10. cikk
A fantázialényeknek alapvető joguk képzeletük alkotásait nyilvánosságra hozni, arról beszélni, írni, bármilyen formában megjeleníteni, ám kötelesek azokat gondozni és ellátni is.
Fantáziában a képzelet szárnyalásának gátolása, valamint szüleményeinek elhanyagolása a főbenjáró bűn és a legsúlyosabb büntetést vonja maga után.
11. cikk
Minden fantázialény születésétől fogva Fantázia egyenlőjogú állampolgára. Ez a jog  alapvető és elidegeníthetetlen,  ezért minden fantázialénynek joga  van részt venni Fantázia bármely eseményén, joga van mesékben, versekben, dalokban, filmekben, festményeken vagy bármilyen más formában megjelenni.
12. cikk
Minden fantázialénynek joga van hozzá, hogy olyan rendszer valósuljon meg, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok, szabadságok és kötelezettségek teljes hatállyal érvényesülhetnek. Ezzel elismeri minden más fantázialény ugyanezen jogát, és kötelezettségrészt vállal annak érvényesülésére. Amit tehát maga számára természetes jognak ismer el, azt mások számára is természetesnek tartja, és ennek el nem vételéért és megvalósulásáért saját hatókörében kötelezettséget vállal.

Lejegyezte: Miklya Luzsányi Mónika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése