2015. július 8., szerda

Turbuly Lilla: Admata útja

Admata arra ébredt, hogy süti a bőrét a sivatag homokja, és perzseli a vállát a déli nap. Nehezen tudta volna eldönteni, melyik forróság kínozza jobban. Még felállni is nehezére esett, úgy elgyengítette a napsütés és a szomjúság. A szemét azért volt nehéz nyitva tartani, mert vakította a végtelen homokmező, és amikor önkéntelenül segítségért kiáltott, azt vette észre, hogy a szája is alig nyílik, annyira kiszáradt. Az első néhány percben azt sem tudta, hogy került a sivatagba, de igazán csak akkor esett kétségbe, amikor eszébe jutott, hogyan szakította el a boszorkány Szádelitől, egy rettentő villámmal hasítva ketté a földet a szerelmesek között.
Korábban, szüleivel és testvéreivel, sokat járt a sivatagban, de mindig egy egész karaván gondoskodott a hercegi család kényelméről: a tevék hátára erősített baldachinos sátor védte a napsütéstől, a dadája a kedvenc csemegéit csomagolta az útra, és a különleges kulacsokban még a víz is üdítően hűvös maradt. Most meg… Úgy érezte, zörgő papírrá száradt a sivatagi nap alatt.
De azt is tudta, hogy nem hagyhatja el magát: itt senki emberfia rá nem talál, egyedül csak a Halál ismeri az utat a magányos sivatagi vándorokhoz. Akkor pedig ebben az életben már soha többet nem találkozhat Szádelivel. Megrémítette a gondolat, de erőt is adott neki. Újra és újra körbenézett, valamiféle nyom után kutatott, ami útbaigazítja, hogy merre is induljon, de csak a végtelen homokmezőt látta mindenütt.
Mégis elindult, találomra, nyugat felé, amerre a delelőjén már túljutott nap mutatta az utat. Ez az indulás azonban inkább csak vánszorgás volt, máskor könnyű lépte helyett most két vékonyka vonal maradt mögötte a homokban.
Már késő délutánra járt az idő, amikor az egyik homokbucka tetejéről körbenézve meglátott valamit. Először azt hitte, csak a szeme káprázik, vagy a képzelete játszik vele, de nem! Messze-messze, majdnem a látóhatár szélén, egy tevekaraván haladt lassan, méltóságteljesen. Admata minden erejét összeszedve arrafelé indult. De bármilyen lassan haladt is a karaván, a kimerült Admatához képest még az is nagyon gyors volt. Így aztán nem hogy csökkent volna közöttük a távolság, hanem egyre nőtt, és a tevék nemsokára el is tűntek a látóhatár mögött. Admata azonban rátalált a patanyomok sorára. Azt pedig korábbi útjaiból pontosan tudta, hogy a karavánok útja oázisokon keresztül a városok felé vezet, így, ha lesz ereje továbbmenni, és ha nem támad fel a szél, hogy befújja a tevék nyomát, talán kikerülhet a végtelen sivatagból.
Az ereje fogytán volt, mégis továbbvánszorgott a patanyomos úton. És egyszer csak – mint egy csodás látomást – meglátott egy eldobott kulacsot. Szinte biztos volt benne, hogy üres, de nem – kotyogott egy kicsike víz az alján. Admata kényszerítette magát, hogy nagyon lassan, apró kortyokban igya meg a pohárnyi vizet, és érezte, ahogy minden cseppje életté és erővé válik benne. Így már egy kicsit könnyebb volt továbbmenni. Nemsokára újabb értékes kincset talált: egy szép nagy fügét, majd még egyet és még egyet. Talán kilyukadhatott egy tarisznya az előtte haladó karavánban, és gazdája nem is sejtette, hogy a bosszantó lyuk másvalakinek az életet jelenti.
A nap már vészesen közeledett a látóhatárhoz, amikor Admata megpillantotta egy városka tornyait. A városkaput már holdvilágnál érte el. A kapus alig akart hinni a szemének, amikor meglátta a lányt, aki a hirtelen beállt hidegben egy szál vékony ruhában didergett előtte.
– Honnan jössz leányka, és hogyhogy egyedül?
Admata elmesélte neki, maga sem tudja, hogy került a sivatagba, elmondta azt is, hogy alig áll a lábán, és nem tudja, pénz nélkül hol találhatna szállást, ahol megpihenhet. A kapus a fejét csóválva kísérte be a feleségéhez:
– Én mondom, rablók lehettek, azok csaptak fejbe és hagytak ott a sivatagban! De nálunk megpihenhetsz, szívesen látunk.
Admata nem ellenkezett, örült, hogy végre finom kecsketejet, nagy karéj kenyeret és egy tiszta, puha ágyat kaphat.
Hollósi Éva illusztrációja
Másnap reggel hálás szívvel vett búcsút vendéglátóitól, és elindult a városkába. Hallotta már hírét, tudta azt is, hogy nincs messze az ő türkizkupolás városától, csak még azt nem tudta, hogy juthat el oda. Mert hiába indult volna máris Szádeli nyomába, tudta, hogy először haza kell mennie, öreg szüleihez, hogy bele ne haljanak a bánatba elveszett leányuk után, csak aztán indulhat, hogy megkeresse a szerelmét. Ahogy sétálgatott, gondolkodott, valami megmagyarázhatatlan erő vonzotta egy egyszerű, ütött-kopott kirakathoz. SZÜRKE KÉZ ZÁLOGHÁZ – állt a kirakat feletti táblán, a poros üveg mögött pedig csupa ócskaság látszott: fakó tükör, rozsdás villa, pöttyös bögre, horpadt palacsintasütő, nyelv nélküli harangocska, kilincs nélküli zár. És a sok ócskaság között egy szőrehullott, törött ezüstecset.

Nagyot dobbant Admata szíve, és rögtön be is nyitott a boltba, ahol egy barátságtalan, pipázó férfi fogadta.
– No, mi kéne, te leány? Tükröt szeretnél? Olcsón adom, 10 petákért.
– Nem kell nekem tükör, bácsi, az az ecset a szívem vágya.
– Az ecset. Hm. Jó kis ecset, színezüst a nyele… legalábbis annak a fele. Azt bizony 20 peták alatt senkinek sem adom.
– Nincsen nekem 20 petákom, de bizony még 10 se.
– Akkor meg takarodj innen, ne rontsd az üzletemet! – förmedt rá a zálogos, pedig egyetlen vevő sem járt még a bolt közelében sem, nemhogy a boltban.
– És ha… ezt a fülbevalót adnám cserébe? – kérdezte Admata, és félrehajtotta hosszú, fekete haját. Nagyon szerette a fülbevalóját, még a keresztanyjától kapta, amikor megszületett, és azóta viselte.
– No, arról már beszélhetünk! – csillant fel a zálogos apró malacszeme. De az ecset két darabjáért mind a kettőt kérem ám!
Admata kivette a smaragdköves fülbevalót mind a két füléből, és odaadta a zálogosnak. Aztán, kezébe szorítva az ecsetet, kifutott a boltból.
Alig várta, hogy kipróbálhassa. A szálkás, kopott szőrű felével rajzolt a porba egy madarat, aztán egy iránytűt, majd egy kiskutyát, de nem kelt életre egyik sem. Elszomorodott Admata – mi lesz vele, ha nem segít az ecset, hogy találja meg a szeretteit? Sírni azonban nem sírt, inkább elhatározta, hogyha az ecset nem segít, más utat keres, de eljut hozzájuk, bármi áron. Ahogy sétált tovább a városban, hirtelen mintha Szádelit látta volna befordulni egy sikátorba. Olyan hevesen kezdett verni a szíve, hogy maga is hallotta. Futott, szaladt a fiú után, elébe került – és sírva fakadt a csalódottságtól, mert nem Szádeli volt az. Közelről még csak nem is hasonlított hozzá. Nem is értette, hogy tévedhetett ekkorát. Nem tudta szegény, hogy a szerelmesek mindig, mindenkiben a másikat látják, ezért csalta meg a szeme. A csalódás könnyeiből azonban jó pár kövér könnycsepp rápotyogott a kezében szorongatott ecsetdarabokra – és láss csodát, azok újra összeforrtak, nyomtalanul, mint a szépen gyógyuló sebek.
Felvidult rögtön Admata, és rajzolni kezdett: egy tevét elsőnek, aztán még egyet, mellé egy barátságos, nagyszakállú tevehajcsárt, tarisznyát, bele enni és innivalót, iránytűt és térképet. Igaz, ezekért kinevette a tevehajcsár, csak úgy zengett a szűk utca az öblös hahotától:
– Nem kell nekem iránytű meg térkép, csukott szemmel is odatalálok a türkizkupolás városba, hercegkisasszonykám!
És már indultak is, át a városkapun, ahol megálltak még egy percre, mert Admata hálából egy nagy tál gyümölcsöt és finomságokkal teli kosarat rajzolt a kapusnak és a feleségének.
Aztán mentek tovább, a türkizkupolás város felé, de Admata tudta, hogy ez csak az első állomás a Szádelihez visszavezető hosszú úton.Illusztráció: Hollósi Éva


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése