2013. január 31., csütörtök

Miklya Zsolt: Egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz


Mottó: „tizenkilencedikkel sántikál,
a többivel fürgén szaladgál

Puskaporvirág
– Hova sántikálsz már megint, Tizenkilenc? – kérdezte az Alvégen Boriska néni, mikor a fiú, két kezében egy-egy vizeskannával elbaktatott a puskaporos ház előtt. Boriska néni mindig hajnalok hajnalán kelt, megelőzve a napot, és locsolgatta a ház előtt virágait. Egyébként békés házacska volt, kívül-belül, kerítés mellett és kerítésen túl, mindenütt virág, Boriska néni virágai. De mind között a legszebb a sok kicsi színes kehellyel nyíló puskaporvirág.
Tizenkilenc arca széles mosolyra nyílt.
– Forrásra, Boriska néni, friss vízért – hallatszott a köszönést jelentő válasz, és Tizenkilenc bicegett hozzá kicsit.

Csorbakút alsó végén lakott a fiú, és a falu közepén álló kúthoz járt ő is ivóvízért, mint oly sokan még a faluban. Mindenki, akinek a friss forrásvíz megérte a fáradságot. Egyhíjánhúsz is, természetesen. Csak míg Tizenkilenc koránkelő volt, és szerette a vízmerítéssel megelőzni a napot, addig Egyhíjánhúsz későnfekvő volt, aki szerette, ha csillagok tükröződnek a vízben, amikor belémeríti a vedret. Így aztán érthető, hogy nemigen találkozott a forrásnál a két fiú.
– Miben sántikálsz már megint, Egyhíjánhúsz? – kérdezte a Felvégen Matyi bácsi, mikor a szomszéd fiú, két kezében egy-egy vizeskannával elbaktatott a diófás ház előtt. Az öreg esténként kiült még öregebb diófája alá a padra, s addig várt, amíg minden házban eloltották a lámpát. Amikor már semmi más fény nem volt, csak a diófa ágain túl a csillagok koronája. Matyi bácsi ilyenkor még sokáig hallgatott, aztán felkelt, hogy ráhajtsa a kapura a riglit. Ha felhős volt az ég, akkor is várt, míg arra nem baktatott a szomszéd fiú.
– Vízért megyek, Matyi bácsi, forrásvízért – hallatszott a köszönést jelentő válasz, és Egyhíjánhúsz csoszogott hozzá kicsit.
Egyszer, csak egyetlen egyszer változott meg a világnak ez a megszokott rendje. Azon az éjszakán, amikor Egyhíjánhúsz húsz éves lett. Soha olyan ragyogó nem volt még a csillagos égbolt. Egyhíjánhúsz nem is bírt neki ellenállni. Csak állt a forráskút mellett, és már a tizenkilencedik hullócsillagot számolta, és a huszadikat várta, amikor megjelent Tizenkilenc. Nyugtalanul aludt, és valamiféle hullásra ébredt, mintha egyszerre izzana és hullana, hullana, bele a kútba. Arra ébredt, ugrott fel pontosabban, ahogy a kútvíz csobbanás helyett sistereg egyet.
Kapta Tizenkilenc a kannát, és már ment is a kútra. Ma jócskán megelőzi a felkelő napot, gondolta. De sebaj. Úgyis ma van a születésnapja. Legalább jó hosszú lesz.
A kútnál, látta már messziről, állt valaki. Mintha őt várná. Vagy ő is ugyanarra várna. A kúthoz érve elmosolyodott, és kezet nyújtott:
– Jó éjt, Egyhíjánhúsz.
– Szép napot, Tizenkilenc – érkezett a válasz.

Odafenn akkor hullott le éppen a huszadik csillag. Csak a sistergésre kapták el egymástól a tekintetüket, s figyeltek fel a kútból áradó derengésre. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése