2015. június 27., szombat

Simon Réka Zsuzsanna: Az aranyecset útra kél

Illusztráció: Vajda Melinda
Keresték Szádelit az árvaházban. Tűvé tették érte a padlást, a pincét. Felkutatták a kert minden zegzugát.
– Úgysincs senkije, majd előjön, az éhség nagy úr! – mondták.
De Szádeli nem jött. Nem bújt elő többé. Nyoma veszett. Megkopott az emléke is.
Múltak az évek. Az árvaház udvara kihalt, benőtték a gizgazok. Az épület falait meggyötörte a magány. Az árvaház fölött fekete felhők gyűrődtek, zsákba bújtatták a napot. Sötét madarak szálltak alá. Ellepték az árvaház udvarát. Vijjogtak, károgtak, csőrüket csattogtatták. Ide-oda ugráltak, tekergették a nyakukat, vizsgálták a gizgazokat. Egy galagonyabokor alatt megcsillant egy aranyfényű ecsetvég. A madarak egymásnak ugrottak, mindegyik magának akarta a felfedezett kincset. Csak egy ében fekete tollú nem ugrott oda. Messziről figyelte a többiek csatáját. Amikor a madárhad elsodródott az összecsapásban, óvatosan megkerülte a bokrot, csőrébe vette az ecsetet, és felemelkedett vele. Eltűnt a fekete felhők mögött. Ahogy a levegőben fejét ide-oda mozgatta, az ecsettel parányi, fehér bárányfelhőket pingált az égre. Minél sebesebben szállt, annál több bárányfelhőt keltett életre. A nap is kibújt a sötét zsák szorításából. Sugaraival megsokszorozta az aranyecset fényét. Szertefoszlottak a komor felhők, ezer sugárban szaladt a földre az aranyfüggöny. A holló ijedtében talán még a hazavezető utat is elfelejtette volna, ha éppen akkor nem tűnik fel előtte a szarvasbundával bélelt fészke, egy magányos fa tetején. A fészekben három fióka várta. Egyiküknek nem volt szárnya. Megsimogatta volna fiait, de csőréből nem akarta kiengedni az ecsetet. A szárny nélküli fiókájához lépett először, és gyengéden a testéhez ért. Az ecset hegyével végigsimított rajta. Alig ért a fiókához, egyik szárnya kinőtt. A holló most értette meg, mi történik. Igazi kincset talált. Teremthet vele. Csőrében erősebben szorította az ecsetet, és határozott mozdulattal még egy szárnyat festett kicsiny fiókája testére.

A fiókák örömükben anyjukhoz dörgölőztek, sipítoztak, nagy ricsajt csaptak. Anyjuk tudta, éhesek már, így hát nem késlekedett tovább. Ecsettel a szájában felemelkedett, hogy táplálékot hozzon nekik. A magas fa körül, ahol fiókáival élt, kis házak sorakoztak egymás mellett. Megkeseredett, szegény emberek lakták a vidéket. Nem volt sem forrás, sem folyó, sem kút a közelben, ezért órákat kellett bandukolniuk, hogy vízhez juthassanak. A holló röptében a házakat fürkészte. A falu felé vezető úton egy vézna, mezítlábas kisfiút pillantott meg, vállán hosszú rúd, a rúdnak végén két nagy cserépedény, tele vízzel. A holló gondolt egyet és a házak mögötti hegykaréjhoz repült. Röptében bővizű forrást fakasztott a csőrében tartott aranyecsettel. A csobogó víz hangja betöltötte a vidéket. A nagy zubogást hallva, az emberek a hegykaréjhoz siettek. Alig akartak hinni a fülüknek és a szemüknek. Nem látták a hollót, nem tudták, hogyan történhetett a csoda. Ruhástól gázoltak a vízbe, térdre estek, áldották az eget a robajló, bő vízzuhatagért. Csak a vidék földesura vette észre a fekete madarat. Látta, ahogy a szájában megcsillanó aranyecsettel vizet fakasztott a semmiből. Követte a hollót, amint az földet ért. A madár, szájában az ecsettel, egy sűrű tüskebokor mögül nézte a falubeliek örömét. Már a felszálláshoz készülődött volna, amikor hátulról valaki nyakon ragadta, és kitépte a csőréből az ecsetet. Rémülten ugrott egyet, hirtelen a magasba emelkedett. Vissza se nézett.
A földesúr, kezében az aranyecsettel, elégedetten hazaindult. Egész úton azon járt az esze, mit is fessen magának. Ahogy belépett a kapun, leült az udvara egyik sarkába, és hozzálátott álmai beteljesítéséhez. Festett magának aranykerítést, megtoldotta a házát még két emelettel. Az udvarát megtöltötte állatokkal, éléskamráját búzával, rizzsel, aranytallérokkal teli zsákokat pingált. Amikor listázott vágyait megfestette, azon gondolkodott, mit festhetne még. Eszébe jutott, mi lenne, ha a forrást elzárná a falubeliek elől, így csak az övé lehetne a víz, és az emberek csak akkor juthatnának vízhez, ha fizetnek érte. Nem is törte a fejét sokat, mit és hogy, megvárta, míg leszállt az éjszaka, lámpást gyújtott, és a forráshoz indult. Ahogy odaért, hatalmas kőfalakkal zárta közre a sziklakarajból alázúduló forrást. A kőfalak mellé odaállította az embereit, kikötötte, hogy csak akkor engedhetnek be bárkit is a forráshoz, ha az 2 tallért fizet egy edény vízért. Mint aki jól végezte dolgát, megelégedetten indult haza. Alig pirkadt, a falubeliek a forráshoz indultak. Hosszú sorokban, vállukon nehéz cserépedényekkel haladtak a hegyoldal felé. Amikor megérkeztek, zavartan bámultak maguk elé. Nem értették, hogy lehet, hogy a forrást ekkora kőfalak zárják körül, hisz előző nap még szabadon lehetett a vízhez jutni. Hiába faggatták a falakat védő őröket, hogy mi történt, miért nem lehet szabadon bejutni a vízhez. Az őrök útjukat állták, és minduntalan csak azt hajtogatták, ha vizet akarnak, fizessenek. Hiába kérdezték, hogy kerültek ide ezek a falak, miért zárták el a vizet tőlük, az őrök csak annyit válaszoltak: a földesúr rendelte így, ezentúl az övé a víz. A nők könyörögtek, hadd kaphassanak csak egy edény vizet, a gyerekek sírtak, hogy szomjasak, a férfiak érvekkel próbáltak hatni a vízőrzőkre, hasztalan. Pénzük nem volt, így fizetni nem tudtak még egy cserép vízért sem. Üres edényekkel, megtört szívvel tértek vissza a faluba. Kezdődik újra a szinte kibírhatatlan: ismét indulhatnak gyalog a messzi kúthoz. A falu piacterén gyűltek össze, hogy bánatukat szavakba önthessék. Közös sóhajuk közös gondolatot szült. Mi lenne, ha fellázadnának, és erőnek erejével szereznék vissza a forrást. Nem késlekedtek, marokra fogták szerszámaikat, kereplőt, kaszát, csákánykapát, fűrészt, gereblyét. Hosszú sorokba szerveződtek, és megindultak a földesúr háza felé, a sziklakaréj mögötti rétre. Elállt a lélegzetük attól, ami odaérkezésükkor fogadta őket. Sosem láttak még ekkora pompát, érthetetlenül kapkodták a fejüket, egymástól kérdezgették, ki tud bármit is a földesúr gyors meggazdagodásáról. Hogy lehet, hogy pár nappal azelőtt a háza kisebb volt, nem volt aranykerítése, és háziállatok sem lepték el az udvarát. Egymás vállára álltak, és a kerítésnek támaszkodva figyelték, mi történik a ház körül. A földesúr mogyorót majszolgatva a teraszán sütkérezett. Előtte megrakott asztal, mellette kisfia, Gaku, labdát pattogtatott. Ennyi kellett csak a szomjas népnek. Dühtől és keserűségtől ittasan ököllel estek neki az aranykapunak.
– Kinyitni! – üvöltötték kórusban. – A földesurat akarjuk! Add vissza a vizet, a víz mindannyiunké!
A földesúr a vészjósló hangokra felugrott nyugágyából, és fel-alá járkálva, idegesen a kaput fürkészte. Gaku az asztal alá bújt ijedtében. A tömeg őrjöngött, szerszámaikkal csapkodták az aranykaput. Amikor tudatosult bennük, hogy a földesúr nem fog kijönni, nekifeszültek, és testük teljes erejével többször nekicsapódtak a kapunak. Úgy tűnt, a kapu hamarosan feladja, és a zúgolódók bejutnak az udvarba. A földesúr tehetetlenül figyelte a kaput. Nem tudta, mitévő legyen, amikor egyszer csak eszébe jutott az ecsete. Berontott a házba, előkapta az ecsetet, és az udvarra érve, fegyveres katonákat kezdett el festeni. Az ecsetvonásokból egymás után léptek elő a marcona tekintetű harcosok. Gaku remegett, meg sem mert mozdulni az asztal alatt. A festett katonák fegyvereiket magasba emelve a kapu elé álltak. Várták a pillanatot, amikor leszámolhatnak a betolakodókkal. A földesúr meg csak festett és festett, keze alatt újabb és újabb kegyetlen harcos kelt életre. Amikor már megtelt az udvara, nyugalom költözött a kegyetlen szívébe.
– Most már jöhettek, nyomorultak! – gondolta magában, s mint ki jól végezte dolgát, visszafeküdt a nyugágyába.
A kapu lassan-lassan engedni kezdett, űgy tűnt, már nem kell sok, és a bőszült falubeliek betörnek az udvarba. A földesúr felkacagott:
– Gyertek csak, gyertek! Majd adok én nektek, semmirekellő népség! Ha be mernek lépni, csapjatok szét közöttük! – kiabálta a fegyveres katonáknak. – Micsoda szerencse, hogy megkaparintottam ezt az álmokat valóra váltó ecsetet! Bármit festhetek magamnak. Én lehetek a világ ura! – csapott a mellkasára.
Olyannyira beleélte magát kapzsi vágyaiba, hogy megfeledkezett Gakuról, a kisfiáról is. A dühöngő tömeg zúgolódása egyre erősödött, a kapu fülsüketítően csikorgott. Meglazultak a sarkokat tartó csavarok. A földesúr felállt. A terasz széléhez lépett volna, hogy jobban szemügyre vehesse, mi történik, de tekintete az asztal sarkára tévedt, ahol az aranyecsetet hagyta.
– Biztosan ide tettem – mondta, és körbejárta az asztalt, a földet vizslatta, nem esett-e le féltve őrzött lopott kincse. Az asztalterítő meglibbent. Gaku ugrott ki alóla, kezében az aranyecsettel.
– Gaku, mit csinálsz? Az nem játék, add ide azonnal! – kiáltotta a földesúr.
– Nem adom!
– Festhetünk vele neked bármit, amit szeretnél! Hozd ide az ecsetet! – kérlelte Gakut az apja.
– Nem, nem, nem! Láttam, mit csináltál! – üvöltötte sírva a kisfiú.
A katonák megfeszülten figyeltek előre. A zúgó emberhad egyként vetült neki a kapunak. A kapu nagyot csapódva utat nyitott a szomjas tömegnek. Már ugrottak is volna, hogy ellepjék az udvart, amikor Gaku kettétörte az ecsetet, és messzire dobta. Ahogy az ecset darabjai földet értek, a fegyveres harcosok úgy folytak szét, mint festékpöttyök a vízbe mártott papíron. Eltűnt minden, amit a földesúr festett magának. Gaku zokogva rohant ki az udvarból. A földesúr kétségbeesésében a haját tépkedve rogyott le a kövezetre. A falubeliek elcsendesedtek. Pár pillanatig mozdulatlanul álltak az udvaron, majd hátat fordítva a földesúrnak, elindultak a sziklakaréj felé.
Illusztráció: Vajda Melinda

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése